Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Započinje provedba mjere popisa lokacija i objekata na kojima se drže svinje

Od 11.rujna u Sisačko moslavačkoj županiji započela je provedba mjere popisa lokacija i objekata na kojima se drže svinje temeljem dijela a. točke 1. Akcijskog plana za provedbu mjera suzbijanja afričke svinjske kuge KLASA: 322-01/23-01/60; URBROJ: 525-09/557-23-27 od 19. srpnja 2023. sukladno članku 5. stavku 13. Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 87/23).

Popis provode ovlašteni veterinari ili ovlaštene osobe koje odredi Lokalni krizni stožer. Lokalni krizni stožer na dnevnoj bazi određuje lokacije/adrese na kojima se provodi popis te određuje timove za provedbu. Popis se provodi obilaskom od kuće do kuće (dvorišta) pri čemu se utvrđuje ima li na predmetnoj adresi/lokaciji svinja te ukoliko ih ima, podaci se upisuju u propisani Obrazac.

Prilikom svakog posjeta informirati će subjekte o razlozima posjete i popisa te im ostaviti informativni materijal o afričkoj svinjskoj kugi i biosigurnosti. Ukoliko na predmetnoj adresi/lokaciji ima svinja, subjekt se mora informirati o mjerama određenim Naredbom te se mora izjasniti želi li da se na predmetnom objektu provede rekategorizacija ili će se svinje uputiti na klanje, odnosno usmrtiti za što mu pripada naknada. Obrazac obavezno mora biti potpisan od strane subjekta jer isti time potvrđuje da je suglasan s odabranom mjerom (klanje, usmrćivanje ili rekategorizacija). Po provedenom popisu subjektu se za osobnu evidenciju ostavlja propisana Potvrda.

Napomena: Na NEREGISTRIRANIM OBJEKTIMA nije moguća provedba rekategorizacije već se provodi preventivno usmrćivanje svinja.

Potrebno je apelirati na sve držatelje svinja u do sada neregistriranim objektima da, ako žele i dalje držati svinje, obave hitnu registraciju objekta prije dolaska djelatnika koji obavljaju popis.

Upute o registraciji Uprava Veterinarstva (veterinarstvo.hr) na stranici Uprave za veterinarstvo Ministarstva poljoprivrede: UPUTE - ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OBJEKTA U REGISTRU OBJEKATA I SUBJEKATA.pdf (veterinarstvo.hr)