Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

Upute vezane na novu Naredbu o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 117/2023) izdvajam članak 5. stavke 8., 10. i 11.

Držanje svinja u području županija obuhvaćenih zaraženim zonama i u zaraženim zonama nakon 31. listopada 2023., dozvoljeno je isključivo na objektima kategorije 3 i 4.

Subjekti s nekategoriziranih objekata ili objekata kategorije 0, 1 i 2 dužni su uputiti svinje na klanje u klaonici određenoj od strane Ministarstva poljoprivrede ili ih zaklati na objektu za vlastite potrebe nakon provedbe kliničkog pregleda od strane ovlaštenih veterinara 24 sata prije klanja, najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

Na objektima koji udovoljavaju uvjetima za kategoriju 3 ili 4 te svim dodatnim uvjetima biosigurnosti sukladno stavku 9. ovoga članka, ovisno o broju svinja na objektu, dozvoljava se rekategorizacija najkasnije do 31. listopada 2023. godine.

Popis od strane Ministarstva poljoprivrede određenih objekata klaonica za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge.

Link Ministarstva poljoprivrede : http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=109>