Službene internet stranice Općine Jasenovac

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

  U vijećnici Općine Jasenovac dana 25. veljače 2015. godine s početkom u 19,00 sati održana je 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac.   Sjednici su bili nazočni: Predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić i njegovi zamjenici Dubravko Bradašić i Eva Đurić, te vijećnici: Milinko Pavković, Josip Drnić, Ilija Braičić, Ivan Marenić, Ankica Kozić, Zdravko Mujagić i Nada Đilas. Općinski vijećnik Dalibor Šimičić opravdano nije nazočio sjednici. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni: Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac; Damir Vidaković, zamjenik općinske načelnice; Vesna Tomaz, pročelnica; Lahorka Mijadžiković, rukovoditelj odsjeka; Radmila Šimičić, zapisničar. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Zoran Prpić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv predsjednik je dao na usvajanje Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća, koji je jednoglasno usvojen, te se prešlo na predloženi   D N E V N I  R E D   1. Vijećnička pitanja, 2. Prijedlog Odluke o istupanju iz Lokalne akcijske grupe „UNA“, 3. Prijedlog Odluke o uključenju u Lokalnu akcijsku grupu „Zeleni trokut“, 4. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih i popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih općine Jasenovac, 5. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Općine Jasenovac, 6. Prijedlog Odluke o razrješenju privremenog ravnatelja Centra za pomoć i njegu Jasenovac, 7. Prijedlog Odluke o imenovanju privremenog ravnatelja Centra za pomoć i njegu Jasenovac, 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Centra za pomoć i njegu, 9. Prijedlog Odluke o imenovanju Upravnog vijeća Centra za pomoć i njegu Jasenovac, 10. Prijedlog Odluke o visini osnovice za obračun plaće dužnosnika, 11. Prijedlog Odluke o kupovini višenamjenskog poslovnog prostora, 12. Prijedlog Analize sustava zaštite i spašavanja za područje općine Jasenovac za 2014.godinu sa Zaključkom, 13. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Jasenovac za 2015. godinu sa Zaključkom. Dnevni red jednoglasno usvojen sa 10 glasova „ZA”.     Vijećnika pitanja postavili su vijećnici Ilija Braičić, Zoran Prpić i Ankica Kozić. Pitanja su se odnosila na katastrofalno stanje županijske ceste Drenov Bok- Krapje- Puska- Trebež , oko nasipavanja prilaza groblju u Puskoj i pitanje riješavanja krovišta Područne škole u Puskoj. Također je postavljno pitanje vezano uz državnu cestu D-47 između Uštice i Tanca koja se na nekoliko mjesta urušava zbog velike vlage i lošeg stanja nasipa, te je zatraženo zatvaranje ceste za sva teretna vozila, kako se ne bi dogodila još gora situacija u kojoj bi došlo do potpunog prekida prometa. Postavljeno je pitanje vezano uz rješavanje pješačkog prijelaza kod stovarišta Šumarije na D-47 zbog prelaska djece u školu, kao i oko pitanja vezanog uz pomoć poljoprivrednicima koji su zbog poplava u prošloj godini pretpjeli velike štete. Na pitanja odgovarala općinska načelnica Marija Mačković.