Službene internet stranice Općine Jasenovac

PROVEDBA PROJEKTA „PONOVNO ZAJEDNO“

Općina Jasenovac kontinuirano pruža izvan institucijsku skrb za građane starije životne dobi kroz provedbu različitih Projekta koje provode Udruge ili Ustanove na području Općine Jasenovac. Udruga mladih „Komarac“ Jasenovac sa Partnerima na Projektu ( Općina Jasenovac, Centar za pomoć i njegu Jasenovac i Udruga umirovljenika Jasenovac) se  javila na poziv za Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2018. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koji je i odobren pod nazivom „PONOVNO ZAJEDNO“. Na projektu je jedna novozaposlena osoba. Cilj Projekta je poboljšanje kvalitete života osoba starije životne dobi na području Općine Jasenovac kroz kontinuirano organiziranje dnevnih aktivnosti, sudjelovanje osoba prema svojim mogućnostima i sposobnostima u životu zajednice te suradnja s mladima.     Predviđeno trajanje projektnih aktivnosti je od 22.siječnja 2019. godine do 30.studenog 2019. godine, a aktivnosti koje će se provoditi projektom su:
 • Sportko rekreativne
 • Kreativne
 • Edukacijske
 • Kulturne
 • Zabavne
 • Kombinacija aktivnosti
Projektne aktivnosti će se provoditi prema dogovorenom rasporedu:
 • Vježbaonica 55+ : utorkom i petkom od 10 sati
 • Kreativne radionice : ponedjeljkom i srijedom od 10 sati
 • Edukacije : prema dogovoru ( četvrtkom)
 • Kulturne : utorak i četvrtak u 18 sati
 • Zabavne: prema dogovoru sa Udrugom umirovljenika (obilježavanje važnijih datuma)
Sve dodatne informacije o Projektu „PONOVNO ZAJEDNO“ mogu se dobiti na brojeve telefona 044/ 672-144 i 099/2611 737 ili u prostorijama Centar za pomoć i njegu Jasenovac.