Službene internet stranice Općine Jasenovac

Dječji vrtić Jasenovac pri OŠ Jasenovac

Na prijedlog općinske načelnice Općinsko vijeća Općine Jasenovac donijelo je Odluku o potrebi ustroja programa za djecu predškolske dobi na području Općine Jasenovac. Strateški interes Općine Jasenovac i RH je ostanak i opstanak ljudi u pograničnom ruralnom prostoru . Školski odbor također je podržao prijedlog. Sisačko-moslavački župan u  ime osnivača OŠ Jasenovac dao je suglasnost OŠ Jasenovac za proširenje djelatnosti-ustroj posebne jedinice predškolskog odgoja i naobrazbe  u sastavu OŠ Jasenovac. Ministarstvo  znanosti i obrazovanja dalo je svoju Suglasnost  na provedbu Programa predškolskog odgoja i obrazovanja u organizaciji Osnovne škole Jasenovac  i to temeljem stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje. Suglasnost je dana  za jednu mješovitu vrtićku skupinu od 20 djece od navršene tri godine života do polaska u osnovnu školu. Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za društvene djelatnosti izlaskom na samu lokaciju u vlasništvu Općine Jasenovac  utvrdila je  da su ispunjeni uvjeti  za početak rada posebne ustrojbene jedinice predškolskog odgoja i obrazovanja u   jednoj mješovitoj vrtićkoj skupini. Sam program provodit će se u zgradi Dječjeg vrtića u vlasništvu Općine Jasenovac.   Ujedno se pozivaju  roditelji  zainteresirani  za upis djece u vrtić na roditeljski sastanak u utorak  2. travnja 2019. godine u 16,00 sati u  prostorijama OŠ Jasenovac. Na sastanak je potrebno  donijeti liječničku potvrdu od  nadležnog liječnika (ako ne na sastanak onda svakako prije dolaska djeteta u vrtić).