Službene internet stranice Općine Jasenovac

„PONOVNO ZAJEDNO“

Demografske promjene, a prije svega starenje stanovništva najznačajniji su trendovi posljednjih nekoliko desetljeća u gotovo svim razvijenim zemljama, pri čemu ni Hrvatska nije izuzetak. S jednim od najvećih udjela starijeg stanovništva u Europi (17,7%) Hrvatska se svrstava među deset zemalja u svijetu s najstarijim stanovništvom. Suvremene mjere i trendovi socijalne politike usmjereni su podizanju razine i osnivanju izvaninstitucionalnih oblika skrbi u lokalnim zajednicama te razvijanju mreže skrbi o osobama starije životne dobi usmjerene individualnim potrebama pojedinca. Stoga je potrebno proširivati postojeće programe i provoditi novu shemu socijalne zaštite u području skrbi za starije osobe, odnosno približiti se konceptu aktivnog starenja i holističkom pristupu u planiranju i pružanju socijalnih usluga.     Općina Jasenovac kontinuirano pruža izvaninstitucijsku skrb za građane starije životne dobi kroz provedbu različitih Projekta koje provode Udruge ili Ustanove na području Općine Jasenovac.   Udruga mladih „Komarac“ Jasenovac sa Partnerima na Projektu ( Općina Jasenovac, Centar za pomoć i njegu Jasenovac i Udruga umirovljenika Jasnovac) provodi Projekt „PONOVNO ZAJEDNO“  koji je potpisan sa Ministarstvom  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Aktivnosti koje  se provode projektom su:
  • Sportsko rekreativne
  • Kreativne
  • Edukacijske
  • Kulturne
  • Zabavne
  • Kombinacija aktivnosti
Kroz mjesec ožujak održano je :   25 sati sportsko rekreativnih aktivnosti ( Vježbaonica 50+, rekreativno hodanje),  25 sati kulturno zabavnih (plesna, zbor), 8 sati edukativnih radionica (rad na pametnim mobitelima i kompjuterima), 20 sati kreativnih radionica. Radionice imaju redovne polaznike, a vrata su otvorena svima zainteresiranima koji žele naučiti nešto novo i korisno za sebe i zajednicu. Sve informacije o terminima održavanja radionica  mogu se  dobiti na broj telefona: 044/672-144, 099/2611 737 ili u prostorijama Centra za pomoć i njegu Jasenovac.