Službene internet stranice Općine Jasenovac

CENTAR ZA POMOĆ I NJEGU JASENOVAC

Centar za pomoć i njegu Jasenovac (u daljnjem tekstu: Centar) započeo je s aktivnim radom 01.05.2014. godine nakon prestanka provedbe programa "Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama" sukladno Zkonu o ustanovama, Zakonu o socijalnoj skrbi i statutu Centra za pomoć i njegu Jasenovac. Osnivač Centra je Općina Jasenovac.   U okviru svoje djelatnosti Centar obavlja sljedeće poslove:
 • pomoć u organiziranju prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pranje posuđa i ostale usluge organiziranja prehrane).
 • obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, nabava vode i slično, nabava lijekova i drugih potrepština, košnja okućnice i priprema ogrjevnog drveta, sitni popravci, pomoć i posredovanje pri organizaciji i obavljanju složenih poslova u kući i okućnici, ostale usluge u kući i okućnici i dr.)
 • održavanje osobne higijene (pomoć pri oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, briga o higijeni i osobnom izgledu, mjerenje krvnog tlaka, mjerenje šećera u krvi, kontrola redovitog uzimanja lijekova i dr.), i
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (individualni razgovori i druženje u svrhu prevladavanja osamljenosti, pomoć u socijalnoj integraciji, omogućavanje telefonskog kontakta, pomoć u obavljanju administrativnih i sličnih poslova pri nadležnim institucijama, koordinacija sa drugim nadležnim institucijama).
  Usluga pomoći i njege u kući se može se odobriti osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog,intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe pod uvjetom da joj pomoć i  njegu ne mogu osigurati roditelji,bračni drug i djeca, da nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, da joj prihod kao samcu ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice (1.500,00 kn) i ako joj se na području njezinog prebivališta može osigurati takva pomoć. Usluga pomoći i njege u kući može se odobriti jednim dijelom osobi kojoj je prihod kao samcu ili prihod po članu obitelji između 1.500,00 i 2.000,00 kuna (osobi se po riješenju Centra za socijalnu skrb priznaje pola iznosa cijene usluga, dok drugu polovicu plaća po Ugovoru koji je sklopila s Centrom za pomoć i njegu Jasenovac. Osobe koje imaju mjesečni prihod veći od 2.000,00 kuna kao samac ili po članu obitelji ne mogu ostvariti naknadu za plaćanje usluga pomoći u kući po rješenju Centra za socijalnu skrb, već mogu same sklopiti Ugovor o pružanju usluga pomoći u kući s Centrom, te cijenu usluga plaćaju u cijelosti.Cijena usluge po satu je 64,00 kune (cijena je  određene po rješenju Ministarstva za demografiju, obitelj,mlade i socijalnupolitiku). Cijena prijevoza se naplaćuje ovisno o relaciji. Centar osim osnovnih djelatnosti organizira za svoje korisnike i ostale aktivnosti vezane u preventivnu zdravstvenu zaštitu (organizirano mjerenje sluha, mjerenje razine šećera u krvi, edukacije o zdravlju…) Centar za pomoć i njegu Jasenovac kontinuirano pruža izvaninstitucijsku skrb za građane starije životne dobi kroz provedbu različitih Projekta koje provodi sam ili je  partner sa Udrugama ili Ustanovama  na području Općine Jasenovac. Trenutno Centar za pomoć i njegu je partner na Projektu „PONOVNO ZAJEDNO“ , a koji je potpisan između  Udruge mladih „Komarac“ Jasenovac sa Ministarstvom  za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.   Aktivnosti koje  se provode projektom su:
 • Sportko rekreativne
 • Kreativne
 • Edukacijske
 • Kulturne
 • Zabavne
 • Kombinacija aktivnosti
Centar aktivno surađuje s ostalim institucijama i udrugama na području Općine Jasenovac, te sudjeluje u svim aktivnostima koje se provode na području Općine. Sukladno mjerama Aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Centar za pomoć i njegu Jasenovac u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od šest mjeseci primio je 4 osobe. Riječ je o provedbi mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – javni rad, „POMOĆ STARIJIMA“.  
 1. Korisnici – Završno s datumom 31.12.2018. godine Centar je pružao usluge pomoći i njege 35 osoba, od kojih 2 osoba plaća usluge 50% po rješenju nadležnog Centra za socijalnu skrb,a 76 osoba ima sklopljen Ugovor o poslovnoj suradnji i prema Ugovoru koriste i plaćaju uslugu. Najčešće su to sezonski poslovi spremanja ogrjeva i prijevou prema dogovoru i relaciji.
 
 1. Zaposleni- Od početka rada Centra zaposleno je 4 osobe:
 • Privremena  ravnateljica- organizator pomoći u kući,
 • pomoćni radnik- obavlja poslove održavanja okućnice,spremanje ogrijeva
 • geronto domaćica- obavlja kućne poslove,plaća računa,dostavlja lijekove
 • vozač-obavlja prijevoz korisnika,ostavu namirnica,lijekova,pratnja kod liječničkih pregleda
Specifikacija za izvršene usluge pomoći u kući za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine naplaćene od Ministarstva za demografiju , obitelj, mlade i socijalnu politiku:  
Red.br. Vrsta aktivnosti Ukupno broj usluga
1. organiziranje prehrane u domu korisnika-dostava obroka 0
2. obavljanje kućnih poslova u domu korisnika 1806
3. održavanje osobne higijene u domu korisnika 232
4. uređenje okućnice i drugi tehnički poslovi u domu korisnika 771
  Sve informacije vezanu uz pružanje usluga mogu se  dobiti na broj telefona: 044/672-144, 099/2611 737 ili u prostorijama Centra za pomoć i njegu Jasenovac.