Službene internet stranice Općine Jasenovac

Održana Sjednica Stožera obrane od poplave

Na sjednici nazočan Direktor VGO za srednju i donju Savu Davorin Piha sa suradnicima, načelnik Policijske postaje Novska Jure Klišanin, vatrogasci s područja VZOJ, predstavnici naselja Općine Jasenovac, direktori poduzeća u vlasništvu Općine Jasenovac i ustanova s područja Općine Jasenovac. Općinska načelnica je izvijestila nazočne o jučerašnjim događanjima , te o trenutnim aktivnostima. Direktor VGO detaljno je izvijestio  nazočne o trenutno stanju : Na snazi su izvanredne mjere  obrane od poplave na području Općine Jasenovac. Na vrijeme i preventivno su postavljene geo memrane na  nasipu  uz D-47 Uštica-Tanac, na vrijeme su prevezene box barijere u naselje Mlaka, stroj i potrebna količina pijeska , u naselju Uštica  postavljaju se zečji nasipi, napunjeno je preko 90 000 vreća sa pijeskom, raspolaže se sa dovoljnim brojem građevinske operative,  djelatnici Hrvatskih voda dežuraju . Predviđa se dolazak određenog vodnog vala od Karlovca , dok je vodeni val rijeke  Une koja utječe u Savu prošao , tako da se neće istovremeno spojiti dva  vodna vala. Trenutni vodostaj Save  je 830 cm. Na prijedlog  Hrvatskih voda zaključeno je da se zatraži zatvaranje dijela državne ceste D-47 Uštica- Tanac za  prometovanje teških kamiona. Vezano uz prijedlog potrebe za traktorskim pumpama zaključeno je da osim tri kojima raspolažu, dodatno zatraže dvije iz Karlovca sa namjerom da se  smanji mogućnost plavljenja poljoprivrednih površina na kojima će biti itekako štete budući da je cijelo područje općine zasijano određenim kulturama. Također je upozoreno i na stoku u Mokrom i Poganovom polju  koja je na ispaši. Zaključeno je da osim dežurstva djelatnika Hrvatskih voda  uvede dežurstvo u Općini Jasenovac kao i u obilasci  svih naselja. Dežurstvo u općine preuzet će djelatnici općine i njezinih  ustanova a dežurstva po naseljima preuzet će dobrovoljna vatrogasna društva. Predstavnici svih naselja na upit općinske načelnice nisu imali nikakvih problema po naseljima na koje bi trebalo obratiti pozornost. Sjednicu Stožera zaključila je u 11,30 sati.