Službene internet stranice Općine Jasenovac

Dezinsekcija komaraca

12. lipnja 2019. godine će se na području Općine Jasenovac sa svim pripadajućim naseljima vršiti ADULTICIDNO tretiranje proljetnih vrsta letećih komaraca.   Suzbijanje komaraca-operativni plan