Službene internet stranice Općine Jasenovac

RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE JASENOVAC

U reciklažno dvorište u Jasenovcu  kojim upravljaju Komunalni servisi d.o.o. Jasenovac stanovnici Općine Jasenovac mogu odložiti otpadni papir, otpadni metal, otpadnu plastiku, otpadni tekstil i odjeću, krupni (glomazni otpad), jestiva masti i ulja, boje, deterdžente, lijekove, baterije, akumulatore, električnu i elektroničku opremu, te ostalo ( gume, tonere, oštre predmete..). Radno vrijeme reciklažnog dvorišta je utorkom i četvrtkom od 9,00 do 14,00 sati ili nazvati na broj 095/9236878  za radnog vremena. Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta u Jasenovcu  financirana je iz sredstava EU.