Službene internet stranice Općine Jasenovac

Odluka o dodjeli novčane pomoći za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora

 

   OBAVIJEST RODITELJIMA UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE JASENOVAC

 

      Općinsko vijeće Općine Jasenovac donijelo je Odluku o dodjeli novčane pomoći za kupnju radnih bilježnica i školskog pribora roditeljima učenika Osnovne škole Jasenovac za školsku godinu 2019 /2020.  i to:

        - u iznosu od 200,00 kuna za učenike 1., 2., 3., 6. i 8. razreda.

- u iznosu od 300,00 kuna za učenike 4., 5. i 7. razreda.

Od dana 09. listopada 2019. godine u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Jasenovac vršiti će se isplata odobrene novčane pomoći roditeljima učenika u vremenu od 9:00 sati do 15:00 sati u prostorijama Općine Jasenovac.

Roditelji učenika koji će primati novac obvezni su sa sobom donijeti dokument na kojem je vidljiv OIB i osobnu iskaznicu.