Službene internet stranice Općine Jasenovac

RADOVI NA PUČKO-VATROGASNOM DOMU U KRAPJU I POVIJESNOJ ZIDANICI U KRAPJU 133

Također pri kraju su i radovi na sanaciji povijesne zidanice – Referentnog centra u Krapju 133. Investitor je Općina Jasenovac koja u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Sisku i uz sufinanciranje sredstvima Ministarstva kulture kontinuirano radi na sanaciji tog objekta. U ovoj godini izvedeni su građevinski radovi na razgradnji i demontaži žbuke na unutarnjim zidovima i razgradnji poda od dasaka, tesarski radovi na izmjeni stropnih greda, kao i dobavi i postavi drvenog podložnog dvoslojnog poda, kao i izolaterski radovi na dobavi ugradnji ploča mineralne vune, sve prema troškovniku i odobrenju nadzornog inženjera tvrtke Spektar projekt d.o.o. iz Lipovljana. Vrijednost investicije iznosi 117.575,00 kuna.