Službene internet stranice Općine Jasenovac

Radovi na sustavu odvodnje otpadnih voda

Nakon provedenih javnih nabava, a sukladno Ugovoru s „Hrvatskim vodama“ o sufinanciranju projekata na objektima zaštite  voda,  „Jasenovačka voda“ d.o.o. sklopila je Ugovore o izvođenju radova i to za radove:  Priprema za postavljanje  kućnih  priključaka , Istražni radovi i prijedlog sanacije sustava odvodnje , te izmjena tlačnog voda  na pojedinim dionicama.

        

Izvođači radova na Pripremi za kućne priključke je „Vodoprivreda“ Novska , a za  snimanje stanja i postavljanje novog  tlačnog voda je  firma  ECOENEGY Varaždin. Ukupna vrijednost projekata je oko 900.000,00 kn.