Službene internet stranice Općine Jasenovac

Održana 18. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je izglasan Proračun Općine Jasenovac za 2020.godinu

Sjednici su bili nazočno 10 vijećnika, i to:  Željko Đurić, predsjednik Općinskog vijeća, Dubravko Bradašić i Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednici Općinskog vijeća; Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković i njezin zamjenik Silvije Balić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; voditelj računovodstva Biljana Dragić i zapisničar Radmila Šimičić. Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Željko Đurić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 17. sjednice Općinskog vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  17. sjednice, prešlo se na Dnevni red 18. sjednice Općinskog vijeća koji je također jednoglasno usvojen, i glasi: DNEVNI RED:   Vijećničkih pitanja  nije bilo i odmah se prešlo na 2. točku dnevnog reda VI. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac za 2019. godinu  po kojoj  je obrazloženje podnijela  načelnica Marija Mačković. U obrazloženju je istaknula da je po prijedlogu IV. Izmjena   i dopuna Proračuna Općine Jasenovac iskazano smanjenje  Proračuna za 2019. godinu u iznosu od   8.957.936,00 kuna. Do  smanjenja je došlo jer u ovoj godini nisu provedeni natječaji za EU projekte za koje postoje Ugovori  kao što je Višenamjenski objekt u Jasenovcu  (DVD Jasenovac), Ulaganje u razvoj poduzetničke infrastrukture u Poljoprivredno industrijsku zonu u Jasenovcu za koji je proveden Javni natječaj , Izgradnja mrtvačnice u Tancu za koji postoji Odluka, program Svi smo mi zajednica i još neki manji programi, a koji će se  realizirati u 2020. godini. Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac kao i sve prateće Izmjene i dopune  Programa sve do 13. točke dnevnog reda. Važno je za napomenuti kako su Općinski vijećnici jednoglasno od strane predlagatelja općinske načelnice  prihvatili i predloženi Proračun Općine Jasenovac za 2020 sa Planom razvojnih programa 2020. -2022. godine i Projekcijom za 2021.  i 2022. godinu u ukupnom iznosu od 23.877.764,00 kuna. Nakon toga jednoglasno je usvojena i Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jasenovac za 2020. godinu, kao i svi prateći programi uz proračun. Jednoglasno je usvojena i Odluka kojom se osiguravaju sredstva za redovito financiranje političkih stranaka. Također usvojena je i Odluka o dodjeli javnog priznanja Općine Jasenovac i to Nogometnom klubu JASENOVAC iz Jasenovca koji obilježavaju 100 godina postojanja nogometa u Jasenovcu. Javno priznanje NK Jasenovac biti će dodijeljeno 30.12.2019. godine u Pučkom domu na zajedničkom druženju  povodom  božićnih i novogodišnjih blagdana i završetka uspješne proračunske i kalendarske 2019. godine. Po završetku sjednice predsjednik Općinskog vijeća svim vijećnicima, njihovim obiteljima i svim  nazočnima zaželio je čestit i blagoslovljen Božić, te sretnu i uspješnu Novu 2020. godinu. Također je načenica Općine Jasenovac i saborska zastupnica Marija Mačković svim vijećnicima, nazočnim djelatnicima i njihovim obiteljima zaželila čestit Božić kao i sretnu i uspješnu 2020. godinu.