Službene internet stranice Općine Jasenovac

ODRŽAN 1. RADNI SASTANAK VEZAN UZ GEODETSKU IZMJERU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Dana 26. 11. 2018. godine u Općinskoj vijećnici Općine Jasenovac održan je 1. Radni sastanak vezan uz potpisani Ugovor o javnim uslugama obavljanja geodetsko katastarske usluge izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac za dijelove katastarskih općina Košutarica, Mlaka, Jasenovac, Puska i Uštica.

Općina Jasenovac 09. studenog potpisala je Ugovor sa Državnom geodetskom upravom, Županijom Sisačko-moslavačkom i Izvršiteljem radova GEO GRUPOM d.o.o. iz Zagreba. Općina Jasenovac kao naručitelj posla  zajedno sa izvršiteljem GEOGRUPOM d.o.o. iz Zagreba pozvala je sve koji mogu pridonijeti uspješnoj realizaciji projekta. Sastanku su nazočili načelnica Marija Mačković i pročelnica Vesna Tomaz, za izvršitelja posla GEO GRUPE d.o.o. nazočio je direktor Željko Perić i suradnici Sanja Bačić i Dan Vurdelja.  Ispred Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Sisak nazočio je voditelj Ispostave Novska Zvonimir Ivanković, ispred Općinskog suda Sisak bile su nazočne voditeljica Zemljišno knjižnog odjela iz Kutine Melita Krivošić i iz ZK odjela Novska Zdravka Galešić, sastanku su nazočili ispred Hrvatskih voda  voditelj ispostave VGI za srednju i donju Savu Tomislav Naglić,  i ispred Hrvatskih šuma upravitelj Šumarije Jasenovac Stjepan Petters. Sastanku je nazočila i upraviteljica Poljoprivredne zadruge Sava Jasenovac Julka Đilas kao i predstavnici Odbora za poljoprivredu Ivica Šaka, Kristijan Šarčević, Ivan Marenić i Mihael Šimičić.
Na sastanku se razgovaralo oko utvrđivanja prioriteta izmjere, uključivanja svih zainteresiranih sudionika u provedbi projekta na terenu kao i provedbe  istih u katastru i zemljišnim knjigama. U zaključku Odbor za poljoprivredu dao je prioritete koje su predložili sami poljoprivredni proizvođači sa područja općine Jasenovac. Kao prvi prioritet za geodetsko snimanje i izmjeru dogovoren je Blok Bukovica i Blok Jasici u k.o. Puska, nakon toga Blok Sušije u k.o. Jasenovac i  Blok Klenov Bok u Višnjicama  u  k.o. Uštica. Ostali prioriteti zajednički će se dogovarati u tijeku provedbe projekta na terenu tijekom geodetskog snimanja i izmjere.