Službene internet stranice Općine Jasenovac

O B A V I J E S T udrugama o dostavi izvještaja za 2019. godinu

Udruge čiji su programi/projekti tijekom 2019. godine sufinacirani iz Proračuna Općine Jasenovac, dužni su dostaviti izvješća o realizaciji projekta/programa i utrošenim financijskim sredstvima. Pozivaju  se udruge da do 28. veljače 2020. godine u Općinu Jasenovac na adresu Trg kralja Petra Svačića 19. 44324 Jasenovac, dostave popunjen obrazac opisnog i financijskog izvještaja radi izvještavanja o provedbi svojeg programa/projekta i utrošenim sredstvima u 2019. godini sukladno sklopljenim ugovorima. Izvještaj se dostavlja u papirnatom obliku ovjereni potpisom i pečatom ovlaštene osobe za zastupanje udruge. Dostavljanje godišnjih izvješća o realizaciji projekata/programa je ujedno i zakonska obveza, te će se na temelju podnesaka razmotriti i daljnje finaciranje udruga. Ukoliko udruge ne dostave izvješća u zadanom roku s odgovarajućim dokazima o namjenski utrošenim sredstvima za 2019. godinu ne mogu računati na financijska sredstva iz proračuna Općine Jasenovac u 2020. godini. U prilogu se nalaze Obrazci za pravdanje sredstava isplaćenih iz proračuna Općine Jasenovac. OBRAZAC