Službene internet stranice Općine Jasenovac

Javni natječaj za financiranje programa, projekata i aktivnosti koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općina Jasenovac za 2020. godinu

Općina Jasenovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.
  • kultura,
  • sport,
  • djelovanja udruga iz Domovinskog rata,
  • djelovanja udruga za mlade,
  • djelovanja humanitarnih, socijalnih i zdravstvenih udruga,
  • ostala područja djelovanja udruga.
Programi moraju biti od interesa za Općinu Jasenovac, stručno utemeljeni, kvalitetni, kreativni, ekonomični i racionalni te pridonositi zadovoljenju određene javne potrebe na području Općine Jasenovac u 2020. godini.   Javni natječaj Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja PRIJAVNICA OBRAZAC