Službene internet stranice Općine Jasenovac

Započeli radovi na izgradnji željezničkog perona na Stajalištu Jasenovac

Nakon više godina problema ulaska i silaska putnika iz vlaka na željezničkom kolodvoru u Jasenovcu započela je izgradnja perona. Napori Općine Jasenova c u rješavanju tog problema konačno su pokazali rezultate. Vezano uz probleme putnika na stajalištu Višnjica prema informacijama kojima raspolaže općinska načelnica Marija Mačković zbog klizišta terena privremeno će se postojeće stajalište riješiti podizanjem tj. nasipanjem tucanog kamena do izrade potrebne dokumentacije. Općinska načelnica ovim putem zahvaljuje svima koji su pomogli da se ovaj projekt realizira.