Službene internet stranice Općine Jasenovac

Izvođač uveden u posao-dovršetak infrastrukture na Poljoprivredno-industrijskoj zoni Jasenovac (III faza)

Projekt je sufinanciran  bespovratnim sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.- Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona. Dodijeljena bespovratna sredstva po Odluci o financiranju iznose 2.552.287,93 kn. Razdoblje provedbe projekta je  do 5. prosinca 2021. Nakon provedene javne nabave za izvođenje radova na  dovršetku  prometne i komunalne infrastrukture na Poljoprivredno-industrijskoj zoni Jasenovac  III faza, potpisanog Ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem 18.2. , izbora nadzora nad izvođenjem radova, isti je uveo izvođača u posao izvođenja radova 5. ožujka 2020. Radove izvodi „Vodoprivreda“ iz Novske, vrijednost radova sa PDV-om iznosi 2.668.059,40 kn. Nadzor radova izvodi Tenzor i vrijednost ugovora 64.500,00 kn bez PDV-a . Rok završetka radova po Ugovoru iznosi 15 mjeseci od uvođenja u posao. Navedeni rok obuhvaća rok od 13 mjeseci za  izvođenje radova i 2 mjeseca za tehnički pregled.