Službene internet stranice Općine Jasenovac

Rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Jasenovac

Nadzor MIMAS usluge iz Lipovljana  uveo  je Izvođača radova  na rekonstrukciji  vodovodne mreže naselja Jasenovac i Uštica  LE-Grad Graberje  Ivanićko 26. svibnja 2020. godine u posao  izvođenja radova kada je dogovorena dinamika i detalji oko izvođenja radova. Radovi će krenuti od  Postrojenja za preradu vode , te ulicom Braće Radić. Svako domaćinstvo u sklopu radova bit će ugrađeni i novi vodomjeri. Vrijednost radova za 2020. godinu iznosi 1.777.777,78 kn. Hrvatske vode projekt financiraju sa 1.600.000,00 kn odnosno sa 90 % investicije. Ugovor sa izvođačem radova potpisala je direktorica JKP „Jasenovačka voda“ d.o.o. Andrea Đilas. Projekt je dio Aglomeracije Jasenovac vrijedne  10.738.152,50 bez PDV-a odnosno 13.435.190,63 kn s PDV-om. Za isti je JKP „Jasenovačka voda“ provela elektronsku javnu nabavu i sklopila Okvirni sporazum na tri godine,  i to je najveća investicija do sada ugovorena za područje Općine Jasenovac naglasila je općinska načelnica  i saborska zastupnica Marija Mačković. Za ovu godinu vezano uz korištenje voda ugovoreni su i istražni radovi na novom bunaru kao i po prijašnjem Ugovoru vezanom uz sanaciju gubitaka  uređenje postrojenja za preradu pitke  vode.