Službene internet stranice Općine Jasenovac

POBOLJŠANJE JAVNE VODOOPSKRBE NA PODRUČJU OPĆINE JASENOVAC AGLOMERACIJA JASENOVAC VRIJEDAN VIŠE OD 13 MILIJUNA KUNA, NAJVEĆA INVESTICIJA NA PODRUČJU OPĆINE JASENOVAC

Nakon provedenog  javnog natječaja za „ Rekonstrukciju vodovodne mreže naselja Jasenovac i Uštica“, te  potpisanog Okvirnog sporazuma na tri godine s tvrtkom Le-grad d.o.o. Graberje Ivanićko za projekt Rekonstrukcija i izgradnja vodopskrbne mreže naselja Jasenovac i Uštica započeti su radovi u ulici Braće Radić, odnosno od samog Postrojenja za preradu i pripremu pitke vode u naselju Jasenovac. Posavlja se novi cjevovod  jer je postojeća mreža stara preko 45 godina i nije bila predviđena za današnji sustav koji obuhvaća 10 naselja , a u vrijeme izgradnje istog jedino je naselje Jasenovac imalo vodu. Ukupna vrijednost projekta je 10.738.152,50 kuna bez PDV-a, a za 2020. godinu planirano je izvođenje radova u iznosu od 2.500.000,00 kn. Projekt je dio Programa smanjenja gubitaka u vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj – Jasenovac –, te su Hrvatske vode za 2020. godinu osigurale sufinanciranje u iznosu od 90% Ugovora (10% snosi investitor JKP Jasenovačka voda d.o.o. uz pomoć osnivača  Općine Jasenovac), Nadzor nad izvođenjem radova su MIMAS USLUGE j.d.o.o. Lipovljani. U sklopu ovih radova svi korisnici će dobiti i nove mjerne satove. Novi bunar U tijeku je postupak jednostavne nabave za Izvedbu istražno-eksploatacijskog zdenca u Jasenovcu za potrebe javne vodoopskrbe procijenjene vrijednosti 450.000,00 kn bez PDV-a. Rok za dostavu ponuda je 19. lipnja 2020. U 11:00 sati. Terenska geofizička istraživanja metodom geoelektrične topografije provedena su tijekom 2018. godine, te na osnovu dobivenih geofizičkih mjerenja locirana je lokacija istražno-piezometarske bušotine. Izvedba istražno-piezometarske bušotine izvedena je 2019. Godine dubine 90 metara u sklopu samog vodocrpilišta Jasenovac. Test crpljenje izvedeno je sa 5l/s, te se zaključuje da je lokacija pogodna za izvedbu probno eksploatacijskog zdenca očekivanog kapaciteta 30 l/s. Navedenim ispitivanjima provedenim prethodnih godina stečeni su svi preduvjeti za bušenje novog zdenca koje će uslijediti nakon završetka postupka nabave i potpisivanja Ugovora. Projekt također sufinanciraju Hrvatske vode u iznosu 90% Ugovora temeljem Ugovora o sufinanciranju Građenja vodnih građevina na području vodoopskrbnog sustava Jasenovac za 2020. godinu potpisanog između Hrvatskih voda i JKP Jasenovačke vode d.o.o. Radovi se izvode s ciljem poboljšanja  javne vodoopskrbe.  U Općini Jasenovac svih 10 naselja ima mogućnost javne vodoopskrbe. Ista ima vlastiti bunar za crpljenje vode kao i postrojenje za preradu vode  zbog veće količine željeza. Nije ovisna ni o kome isporučitelju vodnih usluga iako ima mogućnost priključenja na sustav u Novskoj. Sve ove godine iznalazi se mogućnost što kvalitetnije vodoopskrbe, jer je mreža Jasenovac i Uštica  stara mreža građena sedamdesetih godina. Postrojenje za preradu vode  dva puta je bilo u rekonstrukciji  te  također ide u modernizaciju  zahvaljujući sredstvima „Hrvatskih voda“ i nadležnog ministarstva.