Službene internet stranice Općine Jasenovac

Postavljena ekološka javna rasvjeta u Jasenovcu i Tancu

Kroz Program razvoja lokalne zajednice Općini Jasenovac odobreno je 350.000,00 kn za postavljanje  štedljive javne rasvjete uz sufinanciranje Općine Jasenovac od 10 %. Ukupna vrijednost izvedenih radova nakon postupka javne nabave iznosi 409.468,75 kn . Sredstvima je završena izmjena svjetiljki u Jasenovcu i u naselju Tanac. Izmjenom štedljive javne rasvjete smanjit će se troškovi električne energije , posti će se zaštita okoliša, rasvjeta će raditi  cijelu noć, sama se pali i gasi prema potrebi. Osim rasvjete izmijenjen je sustav u trafostanicama , tako da će se smanjiti ukupni troškovi za javu rasvjetu jer istu nije potrebno  ručno vremenski podešavati. Projekt štedljive javne rasvjete kandidiran je kroz novi Natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, kako bi se nastavila izmjena rasvjetnih mjesta u ostalim naseljima.