Službene internet stranice Općine Jasenovac

ZAPISNIK S JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Sjednica povjerenstva je održana 06. srpnja 2020. godine u Pučkom domu u Jasenovcu, Trg kralja Petra Svačića 19, 44 324 JASENOVAC. Javno otvaranje ponuda započelo je u 09:00 sati. Predmet rada Povjerenstva je javno otvaranje pristiglih ponuda na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac, KLASA: 320-02/20-01/6, URBROJ: 2176/11-01-20-5, objavljenog na oglasnoj ploči i internetskoj stranci Općine Jasenovac dana 18. svibnja 2020. godine Zapisnik s sjednice u prilogu ispod. ZAPISNIK