Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina sufinancira radne bilježnice svim učenicima OŠ Jasenovac

Odlukom općinske načelnice,  Općina Jasenovac kao i prethodnih godina  sufinancirat će radne bilježnice za sve učenike  OŠ Jasenovac za školsku godinu 2020./2021. u okvirnom iznosu  od 32.000,00 kn , prema popisu ravnatelja škole s pozicije R-276 općinskog proračuna za 2020. godinu. Roditelji mogu naručiti radne bilježnice  ili su ih već naručili  u knjižarama „Jelena“ Novska i „Tip“ Novska. Roditelji će preuzeti radne bilježnice  od spomenutim knjižara, koje će ispostaviti račun na Općinu Jasenovac. Roditelji koji su  naručili radne bilježnice na neki drugi način, neka se obrate u Jedinstveni upravni odjel Općine Jasenovac. Našim školarcima želimo ugodno ljeto, a zatim uspješnu novu školsku godinu.