Službene internet stranice Općine Jasenovac

Rekonstrukcija vodovodne mreže naselja Jasenovac i Uštica

Radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže naselja Jasenovac i  Uštica  odvija ju se prema potpisanom Okvirnom sporazumu koji je potpisala  JKP Jasenovačka voda“ i „Hrvatske vode. Vrijednost radova je cca 13.000.000,00 kn s PDV-om, prema Okvirnom sporazumu na rok od 3 godine. Radove financiraju „Hrvatske vode“ u visini 90 % a Općina Jasenovac u visini 10 %. Izvođač radova je Le-grad d.o.o.  Graberje  Ivaničko. Za 2020. godinu predviđeno  je izvođenje radova u visini od 2.600.000,00 kn. Bez obzira na  probleme  na koje nailaze jer postavljaju se nove vodovodne cijevi iznad postojećih u  iskopima  postoje cijevi od kanalizacije, plina, telefona što usporava tijek radova, izvođač radova je u rokovima izvođenja. Stručni nadzor je Mimas usluge iz Lipovljana, a  vođenje projekta povijereno je  „Tenzoru „ d.o.o.