Službene internet stranice Općine Jasenovac

Radovi na izvanrednom održavanju ŽC 3253 spoj D-47 –Košutarica-Mlaka

Radovi na izvanrednom održavanju ŽC 3253  koja spaja D-47 prema Košutarici i Mlaci odvijaju se  prema predviđenoj dinamici i roku izvođenje. Vrijednost radova je  nešto manja od 1.200.000,00 kn. Radove izvodi Strabag d.o.o. Zagreb. Izvanrednim održavanjem želi se postići veća širina ceste radi sigurnosti prometovanja robe i putnika. Javnu nabavu provela je Županijska uprava za ceste. Projekt je sufinanciran  temeljem Sporazuma između ŽUC i Općine Jasenovac u omjeru 50:50 %. Izvanrednim održavanjem obuhvaćena je dionica od 1400 m.