Službene internet stranice Općine Jasenovac

Izbušen novi eksploatacijski bunar za vodoopskrbu

Vezano uz unapređenje javne vodoopskrbe  na području Općine Jasenovac osim potpisanog Okvirnog sporazuma  za projekt  rekonstrukcija   stare mreže u naselju Jasenovac i Uštica, gdje se izvode radovi predviđeni za 2020. godinu u iznosu od 2.600.000,00 kn, izvršeno je i bušenje novog bunara iz kojeg će se crpiti voda za cijelo područje Općine Jasenovac. Stari bunar bušen  je prije više od 50 godina (1970) i nalazi se u blizini OŠ Jasenovac i još je uvijek u funkciji. Iz njega se crpi voda i prerađuje u postrojenju za preradu vode. Novi bunar izbušen je u krugu postrojenja za preradu vode u Jasenovcu nakon  prošlogodišnjih istražnih radova. Izvođač radova: Geoid Beroš d.o.o. Varaždin.  Visina ugovora  559.125,00 kn sa PDV-om. Stručni nadzor: Akvifer  j.d.o.o. Zagreb. Visina ugovora 20.000,00 kn. Nositelj projekata javne vodoopskrbe je JKP „Jasenovačka voda“ d.o.o. Jasenovac. Bušenje je vršeno 22. rujna i trebalo je biti dovršeno isti dan, ali zbog objektivnih okolnosti  bušenje je produženo tijekom cijele noći tj. do 6.00 sati ujutro 23.rujna 2020., te se ispričavamo stanovnicima zbog problema u vodoopskrbi. Dubina bunara je 62 m. Sve projekte financiraju „Hrvatske vode“ u iznosu od 90 % uz sudjelovanje Općine Jasenovac u iznosu od 10 %. Zahvalu izražavamo nadležnom ministarstvu i „Hrvatskim vodama“. Svi radovi na vodoopskrbi se izvode  zbog što kvalitetnije vodoopskrbe danas i za budućnost jer vodovodna mreža i bunar  su dugoročne investicije  ( stari bunar bušen 1970 godine), a nakon toga i sadašnja mreža Jasenovca a malo kasnije i UŠtica. Sva ostala naselja dobila su pitku vodu nakon Domovinskog rata.