Službene internet stranice Općine Jasenovac

Obavijest o izboru kandidata za program „Zaželi“ -Projekt - Radim, pomažem, učim II. faza

Temeljem Oglasa za prijam službenika u Općinu Jasenovac u radni odnos na određeno vrijeme objavljenog 21.09.2020.god na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, službenoj web stranici Općine Jasenovac i oglasnoj ploči Općine Jasenovac za prijam u radni odnos za radno mjesto Voditelj programa i radno mjesto Referent/koordinator, za potrebe provedbe programa  "Zaželi – Projekt-Radim, pomažem, učim-II faza  " –  sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.god,   objavljenog Poziva na testiranje kandidata koji su ispunili  sve propisane uvjete iz oglasa i čije su prijave potpune i pravovremene, 13.10.2020. god pisanoj provjeri znanja i sposobnosti pristupili su kandidati za radno mjesto voditelj programa: Marino Milković i Goran Dragić ,a za radno mjesto referent/ koordinator: Željka Mačković. Nakon provedenog pisanog testiranja i obavljenog intervjua povjerenstvo je sastavilo Izvješće o provedenom postupku . Na temelju Izvješća o provedenom postupku Općinski načelnik  donio je Odluku o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme. Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: Voditelj Programa na Programu u okviru projekta UP.02.1.1.13.0247, „Zaželi-Radim, pomažem, učim- II faza“ odabran je kandidat:    Goran Dragić Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto: Referent/koordinator na  Programu u okviru projekta UP.02.1.1.13.0247, „Zaželi-Radim, pomažem, učim- II faza“ odabran je kandidat:     Željka Mačković Objavom rezultata temeljem objavljenog Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na web stranici Općine Jasenovac  smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja. Izabrani kandidati dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.

Obavijest o izboru kandidata

  OPĆINA JASENOVAC Povjerenstvo za provedbu Oglasa