Službene internet stranice Općine Jasenovac

Vatrogasni dom i kulturni centar Jasenovac dobili novi krov

Radovi na rekonstrukciji i dogradnji vatrogasnog doma i kulturnog centra u Jasenovcu teku prema planu izvođenja radova. Na objekt je postavljeno novo krovište, radi se na vanjskoj omotnici, a u unutrašnjosti se izvode planirani radovi postavljanja pregrada, instalacija, te novi priključci na infrastrukturu. Projekt je financiran u 100 % iznosu iz Programa ruralnog razvoja RH  za razdoblje 2014.-2020. Mjera 07: Temeljne  usluge i obnova sela u ruralnim područjima, Podmjera 7.4., Tip operacije:7.4.1. Specifični ciljevi projekta su obnoviti, modernizirati i opremiti postojeću građevinu  vatrogasnog doma sa spremištem i kulturni centar u mjestu Jasenovac, poboljšanje rada vatrogasnog društva, stvaranje dodatnih sadržaja za lokalnu zajednicu , društveno-kulturni razvoj. Projekt je kandidiran  2018. godine. Ugovor sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju potpisan je 20.9.2019. godine. Proveden postupaj javne nabave. Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem Venka gradnja d.o.o. iz Novske potpisan je  11.5.2020. godine. Vrijednost ugovorenih radova 5.083.000,00 kn uključujući i opremanje kompletnog objekta.  Nadzor nad radovima izvodi firma „Tenzor“ d.o.o. iz Zagreba. Rok izvođenja radova i ishođenje uporabne dozvole je 12 mjeseci.