Službene internet stranice Općine Jasenovac

OBJAVLJENO PRETHODNO SAVJETOVANJE – IZGRADNJA I OPREMANJE MRTVAČNICE U NASELJU TANAC

Općina Jasenovac  kao javni naručitelj Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila je 9.11.2020. godine prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  vezano uz  Predmet nabave: IZGRADNJA I OPREMANJE MRTVAČNICE U NASELJU TANAC. Nabava radova iz ovog predmeta nabave financirana je iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“  iz Programa ruralnog razvoja  Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020 i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Osim Dokumentacije o nabavi i troškovnika, mogu se pogledati dozvole i projektna dokumentacija vezano uz  predmet nabave Izgradnja i opremanje mrtvačnice u naselju Tanac. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 500.262,00 kn bez PDV-a. Prethodno savjetovanje traje do 16.11.2020., nakon toga objaviti će se Izvješće o provedenom savjetovanju i pokrenuti otvoreni postupak javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave na koji se mogu javiti svi zainteresirani ponuditelji.