Službene internet stranice Općine Jasenovac

Isplaćeno 12 studentskih i 25 učeničkih stipendija

Unatoč  vrlo izazovnoj i nepredvidivoj 2020. godini, a što se odnosi  na funkcioniranje Općine Jasenovac, njezinih proračunskih korisnika, rada udruga, te ugovorenih projekta što iz nacionalnih, što iz fondova EU, isplaćene su studentske stipendije za listopad mjesec njih 12 po 500,00 kn, te učeničke stipendije za rujan i listopad za 25 učenika po 250,00 kn. Općina Jasenovac kako je istaknula općinska načelnica Marija Mačković  se nastoji držati  svoga plana i programa bez obzira na razne probleme i poteškoće  jer sve kategorije stanovnika (umirovljenici, osobe starije životne dobi), a pogotovo  djeca i mladi zaslužuju pomoć u okviru mogućnosti proračuna i određivanju prioriteta.