Službene internet stranice Općine Jasenovac

Draga djeco i ove Godine stiže nam Sveti Nikola sa darovima !

Draga djeco i ove Godine stiže nam Sveti Nikola sa darovima !

 

Općina Jasenovac i Udruga mladih “Komarac” Jasenovac organiziraju i

 ove godine dolazak Svetog Nikole

  

Sveti Nikola darivati će djecu s prebivalištem na području općine Jasenovac, predškolske i školske dobi završno sa osmim razredom

Svetoga Nikola dočekajte u svom mjestu 05. prosinca 2020. godine ( subota) prema slijedećem rasporedu:

 

 
  • 10:30 ispred mjesnog doma u Košutarici (i djeca iz naselja Mlaka),

  • 11:30 ispred mjesnog doma na Tancu,

  • 12:00 ispred mjesnog doma u Višnjici,

  • 12:30 ispred mjesnog doma u Uštici,

  • 13:30 ispred vatrogasnog doma u Puskoj

  • 14:00 ispred vatrogasnog doma u Krapju

  • 14:30 ispred vatrogasnog doma u Drenovom Boku

  • 15:00 u parku ispred crkve u centru naselja Jasenovac

 

 

Ove godine Krampusa i šiba NEMA.