Službene internet stranice Općine Jasenovac

JAČANJE KAPACITETA STRUČNOG OSOBLJA

U  četvrtak, 18. prosinca 2020. godine, održana je edukacija stručnog osoblja projekta „Svi smo mi zajednica“. Tema edukacije bila je „Verbalna i neverbalna komunikacija“. Predavanje na navedenu temu  održala je dr. sc. Daša Poredoš Lavor u trajanju od 4 sata. U edukaciji su sudjelovali predstavnici prijavitelja ( Općina Jasenovac) i partnera projekta (Centar za pomoć i njegu Jasenovac i Udruge  mladih „Komarac“ Jasenovac). Cilj ove edukacije bio je ukazati na to kakav utjecaj i značaj imaju verbalna i neverbalna komunikacija u životu svakog pojedinca jer je to ono nešto s čim se svakodnevno susrećemo. Projekt „Svi smo mi zajednica“ je financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Širenje mreža socijalnih usluga u zajednici – faza 1“.