Službene internet stranice Općine Jasenovac

Završeni ugovoreni radovi na vodoopskrbi za ovu godinu

Le-grad d.d. Graberje Ivaničko  izvođač radova na postavljanju nove vodovodne mreže u naselju Jasenovac i Uštica završio je ugovorene radove predviđene za 2020. godinu.

Novi cjevovod je postavljen u ulicama Braće Radić, Kolodvorskoj ulici, Vladimira Nazora, Bana Petra Berislavića, Hrvatskih branitelja i  Josipa Kozarca.

Završen je dio naselja Jasenovac koji čini jednu cjelinu. Osim postavljanja mreže, izvršeno je i ispiranje mreže, te pripreme za kućne priključke jer će naselja Jasenovac i Uštica sa najstarijom mrežom preko 50 godina po važećem  ugovoru dobiti i nove kućne priključke.

Ukupna vrijednost radova po Okvirnom sporazumu u tri godine za koje vrijeme bi se trebali završiti svi radovi je cca 13.000.000,00 kn s PDV-om.

Nositelj Ugovora je JKP „Jasenovačka voda“d.o.o. Radove financiraju „Hrvatske vode“ sa 90 % i Općina Jasenovac sa 10 %.

Iskopan je i novi 62 m dubok arteški bunar, u krugu postrojenja za preradu vode, odakle će se kao i do sada crpiti voda za područje Općine Jasenovac, prerađivati u postrojenju prije ulaska u mrežu potrošačima.