Službene internet stranice Općine Jasenovac

Proračun Općine i svih 28. točaka Dnevnog reda usvojeno jednoglasnom Odlukom vijećnika na 23. Sjednici Općinskog vijeća

U vijećnici Općine Jasenovac dana 21. prosinca 2020. godine s početkom u 16,30 sati održana je 23. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac. Sjednici su bili nazočni svih 11 vijećnika, i to:  Željko Đurić, predsjednik Općinskog vijeća, Dubravko Bradašić i Ana Reiniger Vidaković, potpredsjednici Općinskog vijeća; Marko Kozić, Dalibor Šimičić, Ilija Braičić, Milinko Pavković, Ivan Marenić, Zdravko Mujagić i Ivan Vidaković. Osim vijećnika sjednici su bili nazočni Općinska načelnica Marija Mačković i njezin zamjenik Silvije Balić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Općine Jasenovac Vesna Tomaz; referent za računovodstvo, financije i proračun Biljana Dragić; viši savjetnik za gospodarstvo, prostorno uređenje i komunalne djelatnost Lahorka Mijadžiković; komunalni redar Danijel Kušan i referent za društvene djelatnosti i zapisničar Radmila Šimičić; Sjednicom predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Željko Đurić. Prije prelaska na dnevni red koji su vijećnici primili uz saziv dan je na usvajanje Zapisnik sa 22. sjednice Općinskog vijeća. Primjedbi na zapisnik nije bilo. Nakon jednoglasno usvojenog zapisnika sa  22. sjednice, prešlo se na Dnevni red 23. sjednice Općinskog vijeća koji je također jednoglasno usvojen, i glasi: Vijećničkih pitanja  nije bilo i odmah se prešlo na 2. točku dnevnog reda II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac za 2020. godinu  po kojoj  je obrazloženje podnijela  načelnica Marija Mačković. U obrazloženju je istaknula da je po prijedlogu I1. Izmjena dopuna Proračuna Općine Jasenovac iskazano smanjenje koje ovim izmjenama i dopunama Proračun Općine Jasenovac iznosi  20.022.386,00 kuna. Do smanjenja je došlo jer u ovoj godini nisu realizirana sva  sredstava po EU planiranim projektima, koji su višegodišnji projekti i koji nisi niti mogli biti realizirani kao što je Višenamjenski objekt u Jasenovcu, Ulaganje u razvoj poduzetničke infrastrukture u Poljoprivredno industrijsku zonu u Jasenovcu, Izgradnja mrtvačnice u Tancu, program “Svi smo mi zajednica” i još neki manji programi, a koji će se svi realizirati u 2021. godini. Općinsko vijeće jednoglasno je usvojilo Izmjene i dopune Proračuna Općine Jasenovac kao i sve prateće Izmjene i dopune  Programa sve do 10. točke dnevnog reda. Važno je za napomenuti kako su Općinski vijećnici jednoglasno prihvatili i predloženi Proračun Općine Jasenovac za 2021 sa  Projekcijom za 2022.  i 2023. godine i Planom razvojnih programa 2021. – 2023. godine u ukupnom iznosu od 26.282.024,00 kuna. Nakon toga i svi prateći programi uz proračun jednoglasno su usvojeni, kao i Odluka kojom se osiguravaju sredstva za redovito financiranje političkih stranaka. Također usvojena je i Odluka o kratkoročnom revolving kreditu kako bi se mogao isfinancirati drugi dio investicije za Višenamjenski objekt Vatrogasni dom i Centar za kulturu do povrata sredstava iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi , kao i Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Jasenovac tijekom 2021. godinu. Jednoglasno su usvojene i dvije  Odluke o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u k.o. Jasenovac, kao i Odluka o sufinanciranju troškova otplate rata leasinga radnog stroja –Rovokopača. Po završetku sjednice predsjednik Općinskog vijeća svim vijećnicima, njihovim obiteljima i svim  nazočnima zaželio je čestit i blagoslovljen Božić, te sretnu i uspješnu Novu 2021. godinu. Također je načenica Općine Jasenovac Marija Mačković svim vijećnicima, nazočnim djelatnicima  zahvalila je na suradnji i  zaželila čestit Božić kao i sretnu i uspješnu 2021. godinu njima i njihovim obiteljima.