Službene internet stranice Općine Jasenovac

OŠTEĆENJE ZGRADE OPĆINE - potrebna hitna sanacija

Nakon pregleda statičara dio kata zgrade Općine Jasenovac na Trgu kralja Petra Svačića 19, u kojoj su smještena i javna poduzeća JKP "Jasenovačka voda" i "Komunalni servisi" Jasenovac dobio je žutu naljepnicu – potrebna hitna sanacija. Bez obzira na sve djelatnici i dalje rade te pokušavaju pronaći adekvatan prostor za svoj rad uz što manja ulaganja u isti dok se objekt Općine ne sanira.