Službene internet stranice Općine Jasenovac

1. Sjednica novog saziva Općinskog vijeća Općine Jasenovac

Dana 11. lipnja 2013. godine (utorak), odmah nakon Konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Jasenovac, održana je 1. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac. Sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić, nazočili su potpredsjednici Općinskog vijeća Dubravko Bradašić i Eva Đurić, te vijećnici Dalibor Šimičić, Josip Drnić, Ilija Brajčić, Ivan Marenić, Ankica Kozić, Mijo Matleković i Zdravko Mujagić. Sjednici nije bio nazočan Milinko Pavković. Sjednici su, također, bili nazočni Marija Mačković, načelnica Općine Jasenovac i Damir Vidaković, zamjenik načelnice. Zapisnik sjednice je vodila Radmila Šimičić.   DNEVNI RED   1. Prijedlog Odluke o Odabiranju najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja prijevoza pokojnika na području općine Jasenovac. Načelnica Marija Mačković podnijela je uvodno obrazloženje o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja prijevoza pokojnika na području općine Jasenovac. U skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu Općina Jasenovac objavila je 19. travnja 2013. godine u Električnom oglasniku javne nabave Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području općine Jasenovac. Rok za dostavu ponuda je bio 20. svibnja 2013. godine, te je u zakonskom roku pristigla samo jedna ponuda i to od poduzeća Turas d.o.o. iz Lipovljana, Sajmišna 19a, vlasnika Davora Turasa. Općinsko vijeće Općine Jasenovac je jednoglasno donijelo Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije obavljanja prijevoza pokojnika na području općine Jasenovac, te je koncesija dodijeljena poduzeću Turas d.o.o. iz Lipovljana s kojim će Općina Jasenovac sklopiti Ugovor o koncesiji.