Službene internet stranice Općine Jasenovac

Poziv na edukaciju o pokretanju start-upova

      Projekt, „Inovativnim pristupom do zapošljavanja u Sisačko-moslavačkoj županiji“, čiji je nositelj Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o   Besplatna edukacija o pokretanju start-upova koja će se održati u Sisku od 29. do 31. siječnja 2019. godine, a sve dodatne informacije možete pronaći u prilogu ispod.   Poziv na edukaciju pokretanje Start-upova