Službene internet stranice Općine Jasenovac

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac

  U Općinskoj vijećnici Općine Jasenovac 29. kolovoza 2014. godine s početkom u19,00 sati održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac .   U Općinskoj vijećnici Općine Jasenovac 29. kolovoza 2014. godine s početkom u19,00 sati održana je 7. sjednica Općinskog vijeća Općine Jasenovac . Na sjednici nazočni vijećnici: Zoran Prpić, Dalibor Šimičić, Dubravko Bradašić, Josip Drnić, Ilija Brajčić, Ivan Marenić, Ankica Kozić, Zdravko Mujagić, Milinko Pavković i Nada Đilas. Sjednici opravdano nije nazočila Eva Đurić.     Sjednici su također bili nazočni: Marija Mačković, općinska načelnica, Damir Vidaković, zamjenik načelnice, Vesna Tomaz , pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Biljana Dragić, voditeljica računovodstva. Sjednicom je predsjedao predsjednik Općinskog vijeća Zoran Prpić. Zapisnik vodila Radmila Šimičić. Nakon što je predsjednik konstatirao da je na sjednici nazočno 10 od 11 vijećnika, te da se mogu donositi pravovaljane Odluke, dao je na usvajanje zapisnik sa prethodne sjednice. Primjedbi na zapisnik nije bilo te je isti usvojen sa 10 glasova «Za».   Prijedlog Dnevnog reda je pročitao predsjednik:   1. Vijećnička pitanja, 2. Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine, 3. Prijedlog Statutarne odluke o dopunama Statuta Općine Jasenovac 4. Prijedlog Poslovničke odluke o dopunama Poslovnika Općine Jasenovac, 5. Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta mladih. Na prijedlog Općinske načelnice Dnevni red dopunjen s točkom 6. Prijedlog odluke o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike koji imaju prebivalište na području Općine Jasenovac u školskoj godini 2014./2015. Prijedlog jednoglasno prihvaćen sa 10 glasova «Za». Vijećnička pitanja odnosila su se na primjedbe na neodržavanje županijske ceste 3209 Drenov – Bok- Krapje- Puska –Trebež koje je više puta postavljano ,a pitanje slano nadležnima , ali Županijska uprava za ceste nije ništa poduzela. Također je problem i u održavanju iste. Pitanje su postavili Josip Drnić i Ankica Kozić. Ankica Kozić također je postavila pitanje vezano uz javne radove, tko ima pravo i uvjete. Predsjednik vijeća Zoran Prpić postavio je pitanje koje je predloženo na zajedničkom sastanku vezanom uz Strategiju razvoja a to je: Izuzeće Poljoprivredno- industrijske zone iz područja Parka prirode Lonjsko polje i pitanje kvalitete opskrbe električnom energijom područja Općine Jasenovac zbog učestalih nestanaka električne energije. Na pitanja je odgovarala Općinska načelnica Marija Mačković. Pitanja će biti upućena nadležnim institucijama.     Prijedlog polugodišnjeg Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenovac za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine , nakon uvodnog obrazloženja Općinske načelnice Marije Mačković, Izvješće je usvojeno jednoglasno sa 10 glasova «Za». Statutarna Odluka o dopunama Statuta Općine Jasenovac ,te Odluka o dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Jasenovac vezano uz osnivanje Savjeta mladih, nakon uvodnog obrazloženja pročelnice jednoglasno prihvaćene sa 10 glasova «Za». Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Jasenovac , nakon uvodnog obrazloženja pročelnice jednoglasno je prihvaćena sa 10 glasova «Za». Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika za učenike Osnovne škole Jasenovac koji imaju prebivalište na području Općine Jasenovac u šk. Godini 2014./2015. nakon uvodnog obrazloženja Općinske načelnice jednoglasno prihvaćena. U uvodnom obrazloženju istaknula je kako se uspjelo dogovoriti sa UNICEF-om za Hrvatsku da kroz svoj program sufinancira udžbenike sa 50 % a Općina Jasenovac sa 10 % sredstava od ukupnog iznosa cijene udžbenika . Popise po razredima izradila je Osnovna škola. Tako će se ukupno za 123 učenika izdvojiti 65.716,00 kn za udžbenike od 1do 8. razreda. Za učenika 1. razreda - u iznosu od 348,00 kn Za učenika 2. razreda – u iznosu od 312,60 kn Za učenika 3. razreda- u iznosu od 321,60 kn Za učenika 4. razreda – u iznosu od 399,60 kn Za učenika 5. razreda- u iznosu od 711,70 kn Za učenika 6. razreda – u iznosu od 636,12 kn Za učenika 7. razreda – u iznosu od 709,35 kn Za učenika 8. razreda – u iznosu od 726,84 kn. Sredstva će biti isplaćena po doznaci sredstava od strane UNICEF-a.. Sjednicu je zaključio predsjednik Općinskog vijeća Općine Jasenovac Zoran Prpić u 19,40 sati.