Udruga za očuvanje kulturne baštine Jasenovac sudjelovala na manifestaciji "Djeca u Europi mogu skupa"

naslovna161611U subotu 18. lipnja sudjelovali smo na 5. manifestaciji "Djeca u Europi mogu skupa" u organizaciji HKUU "Trenk" Nova Gradiška.

Predstavili smo se na reviji nošnji"Mali i lipi" i zauzeli smo visoko 2.mjesto.

Našu Udrugu predstavili su Larisa Ilišin i Karlo Blažeković sa pjesmom "I ja jesam posavačko dijete". Nakon toga sudjelovali smo u dječjim starinskim igrama.

Naša dječja skupina osvojila je mnogo prvih mjesta (u runjenje kukuruza, nošenje jaja u žlici, vješanju veša, trčanja i slaganja slagalice, potezanju užeta).

Fotografije mogu malo dočarati današnja iskustva i doživljaje.

Bilo je veselo i živahno. Hvala domaćinima!