Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Ulaganja u vodnogospodarske projekte na području općine Jasenovac u vrijednosti gotovo 200 milijuna kuna

Koordinacija zajedničkih aktivnosti i ulaganja na području općine Jasenovac, kao i devet kapitalnih projekata za koje je u narednom razdoblju planirano ulaganje oko 200 milijuna kuna, bile su teme sastanka kojeg je župan Ivan Celjak održao danas u Jasenovcu zajedno s načelnicom Općine Jasenovac Marijom Mačković i generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem te suradnicima.

Razgovaralo se o unaprjeđenju sustava obrane od poplava na jasenovačkom području koje je zbog blizine rijeka Save i Une okruženo vodom što zahtjeva znatna ulaganja koje provode Hrvatske vode.

„Razgovarali smo o izgradnji centralnog skladišta obrane od poplave na području Jasenovca u kojem će se skladištiti materijal koji je potreban za obranu od poplave. Smatram kako će se na taj način povećati brzina reakcije i sama kvaliteta izvedbe obrane od poplave. Općina Jasenovac nalazi se na području uz rijeke Unu i Savu pa se stanovnici Jasenovca često bore s poplavama, vrlo su proaktivni i samoinicijativno kreću u obranu od poplava“, izjavio je nakon završetka sastanka župan Ivan Celjak.

Naglasio je kako je Sisačko-moslavačka županija vrlo aktivna na području Jasenovca te je istaknuo kako Županija uskoro završava energetsku obnovu osnovne škole. Sisačko-moslavačka županija, putem Županijske uprave za ceste SMŽ ove je godine modernizirala cestu na području Krapja prema Plesmu čime je otvoren ulaz u Lonjsko polje s novljanske strane. Župan je dodao kako Sisačko-moslavačka županija, uz potporu Vlade Republike Hrvatske, provodi projekte ravnomjernog razvoja gradova i općina. Uz sustave obrane od poplava ulaže se i u cestovnu infrastrukturu, a Županijska uprava za ceste i Razvojna agencija SMŽ Simora pomogle su Općini Jasenovac da na Fond solidarnosti prijavi sanaciju šest prometnica u vrijednosti 4,5 milijuna kuna.

Načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković istaknula je odličnu suradnju sa Sisačko-moslavačkom županijom i Hrvatskim vodama te dodala kako će na ovom području do 2025. godine biti realizirani projekti ukupne vrijednosti blizu 200 milijuna kuna kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

Predviđena su ulaganja u nasipe, zidove ili obaloutvrde u mjestima Košutarica, Uštica, Tanac i Mlaka, a s Hrvatskim vodama razgovara se i o dijelu turističke infrastrukture kroz naselje Jasenovac. „Radimo i projekt zamjene i rekonstrukcije vodovodne mreže naselja Jasenovac i Uštica koja je stara više od 60 godina, jer ako Jasenovac nema vode onda ne može imati vodu ni jedno naselje“ izjavila je načelnica Mačković.

„Najvažnije je osigurati ljudima kvalitetnu vodu za piće što i činimo“ dodao je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. „Izveden je novi zdenac, danas se i prespaja dio sustava samog Jasenovca i naselja Uštica na dio novog sustava, a cilj je smanjiti gubitke. Bez obzira što postoji mogućnost dobave vode iz Novske jako je važno u uvjetima suše i nestašice imati što više izvorišta kako bi jedni drugima mogli pomoći.

Jako je važno pružiti građanima i sigurnost u obrani od poplava. Ovdje smo se 2018. snažno borili protiv poplave, imali smo najveće povijesne vodostaje rijeke Save. Pri kraju smo pripreme projekta za nasip Mlaka i nasip Košutarica ukupne vrijednosti više od 100 milijuna kuna za koje očekujemo da ćemo uz potporu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, te europskih sredstava uspješno nominirati na Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Izazovi su vezani uz cestu od Hrvatske Kostajnice do Jasenovca gdje se odvija veliki promet i uz lijevoobalni nasip rijeke Une gdje u dogovoru sa ŽUC-om koordiniramo aktivnosti kako bi prometovanje tijekom velikih voda bilo nesmetano“, rekao je Đuroković.

Govoreći o izgradnji centralnog skladišta obrane od poplava, Đuroković je zaključio kako je Jasenovac povoljna točka za izgradnju jednog takvog centra čiju je važnost prepoznao i sisačko-moslavački župan Ivan Celjak.

Organiziranjem centralnog skladišta u Jasenovcu omogućit će se brže prebacivanje potrebnog materijala na desnu obalu rijeke Save i pomoći u obrani od poplava na unskom području. Ovim projektom učinit će se sigurnijim Jasenovac, ali i ukupno područje sliva rijeke Save, što je vrlo značajno za Sisačko-moslavačku županiju- zaključili su sudionici sastanka.