Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Potpisani ugovori o radu projekta "Radim, pomažem, učim - faza III"

30. prosinca 2022. godine potpisani su ugovori o radu na određeno vrijeme s 30 žena pripadnica ciljanih skupina projekta "Radim, pomažem, učim - faza III", UP.02.1.1.16.0435, iz programa "Zaželi-program zapošljavanja žena - faza III". koga je cilj osnažiti i unaprijediti radni potencijal teže zapošljivih žena te žena s nižom i srednjom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, što ublažava posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potiče socijalnu uključenost i povećava razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

Prednost pri zapošljavanju imale su žene pripadnice ranjivih skupina: žene od 50 godina i više, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice. Trajanje ugovora je 6 mjeseci, od 01.01.2023. godine do 30.06.2023. godine, u kojem razdoblju će zaposlene žene obavljati poslove određene Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava. Usluge pomoći u kući će koristiti 180 krajnjih korisnika na području općine Jasenovac. 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

ESF banner 768x268