Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Osnovna škola Jasenovac nastavlja aktivnosti u Erasmus+ projektima.

Od 20. do 24. veljače učitelji Aleksandra Horvat, Branko Šepović, Goran Rukavina i Neven Šepović sudjelovali su u sklopu projekta "Let it grow" u Španjolskoj, grad Bormujos pored Seville.
Tema projekta je zaštita okoliša i odgovorno ponašanje prema prirodi, a edukacija je provođena putem brojnih radionica - izrada uporabnih predmeta od iskorištenih materijala, odgovorno ponašanje u zajednici, pošumljavanje... Ukratko - svaka od škola sudionica projekta predstavljala svoje ideje i načine provedbe projekta.