Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

U TIJEKU RADOVI NA SANACIJI KOLNIČKOG ZASTORA LOKALNE CESTE NASELJA VIŠNJICE FINANCIRANI IZ SREDSTAVA FONDA SOLIDARNOSTI

Izvođač radova uveden je u posao 03.04.2023. godine, napravljen je i obilazak lokalne ceste LC 33139 u naselju Višnjica i otvoren je građevinski dnevnik.
Uvođenju u posao nazočili su ispred Naručitelja Vesna Tomaz, pročelnica i Nadzorni inženjer Ivan Šafran, a ispred Izvršitelja Izvođač Zlatko Zagorac vlasnik obrta „ZAGORAC“ i podugovaratelj Juraj Abaza, poduzeća ABAZA d.o.o. o čemu je i sačinjen Zapisnik.
Vrijednost radova iznosi 252.538,93 Eura bez PDV-a, a sa PDV-om 315.673,66 Eura.


Izvršeni se geodetski radovi i iskolčenje trase, glodanje kolnika sa iskopom postojeće kolničke konstrukcije, učinjeno je i strojno zasijecanje afalta sa prijevozom materijala. Ovaj tjedan će se vršiti iskop humusa, ispitivanja i izrada nasipa od kamenog materijala.
Ugovoreni rok za dovršenje radova je 30 dana.

U Jasenovcu, 11. travnja 2023. godine