Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma sa spremištem i kulturni centar