Službene internet stranice Općine Jasenovac

Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma sa spremištem i kulturni centar

Cilj projekta je doprinijeti unapređenju infrastrukture, odnosno rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog doma i kulturnog centra Jasenovac u svrhu unapređenja životnih uvjeta lokalnog stanovništva, unapređenja kulturnih aktivnosti i poboljšanja uvjeta rada DVD-a Jasenovac.

Svi smo mi zajedno - Općina Jasenovac

Ovaj projekt je sufinanciran iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Općine Jasenovac

Opis projekta

Naziv projekta: Rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog doma sa spremištem i kulturni centar

Nositelj projekta: Općina Jasenovac

Ukupna procijenjena vrijednost projekta: 5.429.350,00 kn

Sredstva EU: 4.261.942,50 kn

Sredstva RH: 752.107,50 kn

Sufinancirano iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.

Mjera 07: Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima

Podmjera 7.4: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Tip operacije 7.4.1: Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Cilj projekta je doprinijeti unapređenju infrastrukture, odnosno rekonstrukcija i opremanje Vatrogasnog doma i kulturnog centra Jasenovac u svrhu unapređenja životnih uvjeta lokalnog stanovništva, unapređenja kulturnih aktivnosti i poboljšanja uvjeta rada DVD-a Jasenovac.

Specifični ciljevi projekta su:

Obnoviti, modernizirati i opremiti postojeću građevinu Vatrogasnog doma sa spremištem i kulturni centar u mjestu Jasenovac;

Poboljšanje rada, te dostupnosti usluga i stvaranja dodatnih sadržaja lokalnih stanovnika.

Poboljšanje rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Jasenovac i unapređenja kulturnih aktivnosti na području općine Jasenovac

Društveno-kulturni razvoj ruralne lokalne zajednice.

Očekivani rezultati

Provedba projekta će rezultirati boljom kvalitetom života u ruralnom području te poboljšanom javnom i društvenom infrastrukturom koja je stavljena u funkciju službe lokalnoj zajednici.

Rekonstruiran, opremljen i u funkciju stavljen vatrogasni dom i kulturni centar javne i društvene namjene na k.č. br. 650

Rekonstruirano i opremljeno 553 m2 bruto površine građevine

Projektni ciljevi i rezultati usmjereni su na unaprjeđenje društvene infrastrukture, povećanje kvalitete življenja i razvojnih mogućnosti ruralnih područja. Kroz obnovljeni Vatrogasni dom dat će se poticaj oživljavanju ruralnog područja, unaprjeđenju dobrovoljnog vatrogastva, socijalne uključenosti, jačanju društvene, gospodarske i kulturne aktivnosti. Ulaganje je posebno značajno za djecu i mlade s područja općine Jasenovac, jer kroz adekvatan prostor i kvalitetne kulturne sadržaje potiče se njihov ostanak i angažman u lokalnim zajednicama.

Planira se i zapošljavanje jednog djelatnika koji će biti zadužen za upravljanje i održavanje zgrade vatrogasnog doma i kulturnog centra

Provedba projekta 24 mjeseca