Službene internet stranice Općine Jasenovac

Općina Jasenovac
Općina Jasenovac smještena je na krajnjem sjeveroistočnom dijelu Sisačko-moslavacke županije. To je nizinski prostor kontinentalne klime, okružen rijekama Trebežom, Savom, Unom i Strugom, sa svojih deset naselja smještenih na 168,5 km2.
Geografski položaj
Naselje Jasenovac udaljeno je samo 8 km od čvorišta Novska na X paneuropskom koridoru Posavske autoceste Ljubljana- Bregana- Zagreb- Lipovac.

Natječaj za zapošljavanje djelatnica za pružanje pomoći u kući kroz projekt “RUKE KOJE MOGU SVE”

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. UP.02.1.1.13.0328 „Ruke koje mogu sve“ i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zapošljavanje žena u projektu „Ruke koje mogu sve“ UP.02.1.1.13.0328, donesene 12. siječnja 2021. godine na 5. sjednici Upravnog odbora LAG-a „Zeleni trokut“, raspisuje se:

NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti koji imaju prebivalište na području općine Jasenovac, a koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za godinu 2020./2021.godinu.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana u 2021. godini

Općina Jasenovac poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u područjima naznačenim u ovom Javnom natječaju da se prijave za financijsku podršku programima, projektima, manifestacijama i aktivnostima koji doprinose razvoju prioritetnih područja iz ovog Javnog natječaja.

Obavijest o produženju roka za Prijavu štetu na poljoprivrednim gospodarstvima

Zbog povećanog broja prijava, rok za prijavu štete u poljoprivredi od prirodne nepogode – potresa, objavljenih na stranici Općine Jasenovac 12.02.2021. (https://www.opcina-jasenovac.hr/prijava-stete-od-potresa-za-poljoprivrednike) produžuje se do 05. ožujka 2021. godine.

Prijava štete od potresa za poljoprivrednike

Na temelju Odluke o proglašenju prirodne nepogode – potres od 9. veljače 2021. godine, proglašena je prirodna nepogoda – potres na području Općine Jasenovac. Pozivaju se građani, pravne osobe, obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Općine Jasenovac koji su pretrpjeli štetu od potresa na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi (uključujući sustav za navodnjavanje, mreže, armaturu i drugo), te biljnoj i stočarskoj proizvodnji, da istu prijave ispunjavanjem obrasca za prijavu štete iz priloga ovog poziva zaključno sa srijedom 17. veljače 2021. godine.

Potpisan Ugovor za izvođenje radova na Izgradnji i opremanju mrtvačnice Tanac

U općinskoj vijećnici Općine Jasenovac u petak 05. veljače 2021. godine održano je potpisivanje ugovora sa izvođačem radova za izvođenje radova na izgradnji i opremanju mrtvačnice u naselju Tanac. Ugovor je potpisala Općinska načelnica Marija Mačković ispred Općine Jasenovac, a za Izvođača radova ispred poduzeća PODOBNIK d.o.o. direktor Darko Đilas.

Tim statičara iz Požege na procjeni šteta od potresa na području Općine Jasenovac

Tim statičara iz Požege danas je došao na procjenu šteta nastalih na području Općine Jasenovac uslijed potresa koji je zadesio SMŽ, dio Karlovačke i Zagrebačke županije, 28.i 29. prosinca 2020. kao i čitavim nizom potresa do danas.

Na području općine Jasenovac postavljeni seizmološki uređaji

Nakon niza potresa koji su pogodili našu županiju, uključujući našu općinu javila se potreba za širenjem postojeće mreže seizmoloških postaja. Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakultete u Zagrebu (PMF) prikuplja i analizira makroseizmičke i mikroseizmičke podatke, te su slijedom istih i na našem području postavljena 3 takva uređaja.

Hrvatski Crveni križ isplaćivati će novčanu pomoć kućanstvima

Hrvatski Crveni križ isplaćivat će novčanu pomoć kućanstvima i samcima čije su nekretnine stradale u potresima 28. i/ili 29. prosinca 2020. te naknadnim potresima, na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije.

ZAVRŠENI RADOVI NA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

Radovi na izgradnji Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu provedeni su u sklopu projekta financiranog iz Kohezijskog fonda EU , u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine dodjelom bespovratnih sredstava u maximalnom iznosu od 85%, a ostalih 10 % vlastitog udjela Općina Jasenovac osigurala preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, a 5% financirano je iz proračuna Općine Jasenovac.

Vrijednost cjelokupne investicije iznosila je 2.026.627, 00 kn. Radovi i opremanje završeni su u kolovozu 2018. godine, a u rujnu je ishođena Uporabna dozvola.

Ovim projektom izgradnje reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac ispunjena je svrha koja će doprinijeti povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta omogućeno je povećanje odvajanja, kao i prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i na taj način osigurava se njegova odgovarajuća oporaba i zbrinjavanje.

Reciklažno dvorište 03. listopada 2018. godine upisano je u očevidnik Reciklažnih dvorišta, i predano je na upravljanje Komunalnim servisima Jasenovac d.o.o.

Reciklažno dvorište nalazi se na Poljoprivredno industrijskoj zoni u Ul. Vladimira Nazora bb, započelo je s radom i omogućen je dovoz otpada radnim danom utorkom i četvrtkom u vremenu od 8,00 – 14,00 sati.

POZIV ZA EDUKATIVNU RADIONICU 09. 05. 2018. godine

U Vijećnici Općine Jasenovac održati će se edukativna radionica za odrasle

  1. svibnja 2018. godine s početkom u 13,00 sati. Pozivaju se svi zainteresirani da prisustvuju radionici koja se provodi u okviru projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na području Općine Jasenovac.

Tvrtka Maxicon d.o.o. iz Zagreba vezano uz projekt izgradnje Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu za Općinu Jasenovac provodi informativno-obrazovne aktivnosti za javnost.
Dio tih aktivnosti obuhvaća provedbu edukativnih radionica za djecu i
odrasle. Radionice za djecu održati će se u Osnovnoj školi u Jasenovcu i u Područnoj školi u Puskoj također 09. svibnja u dopodnevnim satima.

Radionice su koncipirane u vidu PP prezentacije i interaktivne komunikacije vezano uzgospodarenja otpadom na području Općine Jasenovac, a u radu edukativnih radionica obavezno će sudjelovati i Komunalni servisi Jasenovac d.o.o.

Trajanje radionice predviđeno je oko 45 min (1 školski sat).

ZAPOČELI RADOVI NA IZGRADNJI RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

Započelo se sa izvođenjem radova na izgradnji Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu. Radove izvodi tvrtka PROMET GRAĐENJE d.o.o. , Industrijska 28, 34 000 Požega koja je odabrana kao najpovoljniji ponuditelj u postupku javne nabave sa iznosom ponude: 1.092.363,29 kn (bez PDV-a) odnosno 1.365.454,11 (sa PDV-om). Uvedeni su u posao u ožujku, no zbog iznimno visokih vodostaja i poplava koje su pogodile područje općine Jasenovac radovi su odgođeni.

Kako su u travnju nastupili povoljni vremenski uvjeti radovi na izgradnji su se intenzivirali.

Ograđeno je gradilište, izvršeni su pripremni radovi, pripremljena je depnija za dovoz građevinskog materijala

Za opremanje reciklažnog dvorišta: kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je zajednica ponuditelja MIPEK d.o.o. Industrijska cesta 14, 10 314 KRIŽ i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8 , IVANIĆ GRAD sa iznosom ponude od 421.217,68 kn (bez PDV-a) odnosno 526.522,10 kn (sa PDV-om), koji su također započeli sa proizvodnjom i nabavom opreme.

Ugovoreni rok za dovršenje radova je četiri mjeseca, te se očekuje kako će radovi i opremanje Reciklažnog dvorišta u Jasenovcu biti godovi do sredine srpnja ove godine.

Paralelno se radovima provode se i informativno edukativne aktivnosti

Općina Jasenovac po Zakonu o održivom gospodarenju u obvezi je osigurati funkcioniranje jednog reciklažnog dvorišta. Još 2014. godine Općina Jasenovac kandidirala se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji nam je 100-% tnom iznosu financirao izradu projektne dokumentacije temeljem koje je ishođena pravomoćna Građevinska dozvola 30. lipnja 2015. godine.

  1. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike raspisalo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga u sklopu operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. -2020. godine. Općina Jasenovac na isti poziv prijavila je Gradnju reciklažnog dvorišta u Poljoprivredno industrijskoj zoni u Jasenovcu.

Provedba projekta financira se iz Kohezijskog fonda EU dodjelom bespovratnih sredstava u maximalnom iznosu od 85%, a ostalih 15 % vlastitog udjela Općina Jasenovac planira osigurati preko Fonda za sufinanciranje i provedbu projekata na lokalnoj razini unutar Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU:

Planirana vrijednost cjelokupne investicije iznosi 1.738.388,00 kn, od toga se planira za građenje 1.208.989,00 kn, za opremu 374.950,00 kn i za nadzor, tehničku pomoć i informativno – obrazovne aktivnosti 154.449,00 kn.

Svrha ovog projekta je izgradnja reciklažnog dvorišta „Jasenovac“ u općini Jasenovac te doprinos povećanju stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada kao jednog od preduvjeta smanjenja količina otpada koje se odlaže na odlagalište. Izgradnjom reciklažnog dvorišta potaknuti će se i povećati odvajanje, te prikupljanje problematičnog otpada iz kućanstava, električnog i elektroničkog otpada, glomaznog otpada te posebnih kategorija otpada i time osigurati njegovu odgovarajuću oporabu i zbrinjavanje.

Tijekom provedbe projekta provoditi će se informativno-obrazovne aktivnosti kojima će se lokalno stanovništvo potaknuti na odvojeno sakupljanje otpada i educirati o pravilnom odvajanju otpada te korištenju reciklažnog dvorišta. U prvoj godini rada koja se očekuje 2019. godine očekuje se odvojeno prikupljanje ukupno 74 t otpada koji predstavlja izbjegnuti otpad koji se odlaže na odlagalište.

DODATAK ZA IZVJEŠĆE

Prema procijenjenoj vrijednosti nabave odabrani su najpovoljniji ponuditelji i to za A grupu- izvođenje radova izgradnje reciklažnog dvorišta: kao najpovoljniji odabran je ponuditelj PROMET GRAĐENJE d.o.o. , Industrijska 28, 34 000 Požega sa iznosom ponude: 1.092.363,29 kn (bez PDV-a) odnosno 1.365.454,11 (sa PDV-om)
Za B grupu- opremanje reciklažnog dvorišta: kao najpovoljniji ponuditelj odabrana je zajednica ponuditelja MIPEK d.o.o. Industrijska cesta 14, 10 314 KRIŽ i ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., Etanska cesta 8 , IVANIĆ GRAD sa iznosom ponude od 421.217,68 kn (bez PDV-a) odnosno 526.522,10 kn (sa PDV-om)