NATJEČAJ ZA DODJELU UČENIČKIH I STUDENTSKIH STIPENDIJA

Pozivaju se zainteresirani učenici i studenti koji imaju prebivalište na području općine Jasenovac, a koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za godinu 2020./2021.godinu.

NATJEČAJ ZA STIPENDIJE ZA 2021.g.

Prijava učenička stipendija

Prijava studentska stipendija

Izjava učenička stipendija

Izjava studentska stipendija