Zaželi – program zapošljavanja žena

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

KRATKI OPIS PROJEKTA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u lipnju 2018. je objavilo otvoreni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU pod nazivom „Zaželi – program zapošljavanja žena“.

Projekt „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.

Općini Jasenovac odobren je projekt pod nazivom „RADIM,POMAŽEM, UČIM!“ u trajanju od 30 mjeseci, a namijenjen je zapošljavanju žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada, s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s najviše završenom srednjom stručnom spremom, žene s invaliditetom, žene žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žene žrtve obiteljskog nasilja, beskućnice.

Zahvaljujući ovome projektu na području Općine Jasenovac  zaposliti  će se 25 žena koje će  raditi na poslovima potpore i podrške te brige o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u svih 10 naselja Općine Jasenovac.  Radi se o ruralnom, pograničnom području, slabo naseljenom, s pretežito staračkim stanovništvom, te prometno izoliranom području. Unutar same općine nema sredstava javnog prijevoza. Ambulanta primarne zdravstvene zaštite nalazi se samo  u Jasenovcu, kao i stomatolog i ljekarna. Poštanski ured za sva naselja nalazi se također u Jasenovcu. Za sve ostale specijalističke preglede u veća središta ne postoji javni prijevoz. Većina stanovništva grije se na drvo.

Prometna povezanost sa Siskom i Zagrebom moguća je vlakom koji prometuje tri puta dnevno,  s nemogućnosti ulaska i izlaska iz vlaka starijih osoba.

Obavezni partneri na projektu su regionalni i područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Centri za socijalnu skrb, a kao ostali partneri na projektu mogu sudjelovati udruge, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pravne osobe vjerskih zajednica kao i ustanove.

Prihvatljive aktivnosti projekta su zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju u lokalnoj zajednici, obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju te osiguranje materijalnih uvjeta za provedbu aktivnosti pri pružanju potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju (nabava higijenskih potrepština te potrepština za održavanje kućanstava osoba za  koje će žene skrbiti).

Cilj projekta „RADIM, POMAŽEM, UČIM!“ je zapošljavanje 25 žena u nepovoljnom položaju na tržištu rada s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene sa završenom  najviše srednjom stručnom spremom , žene s invaliditetom, te ostale ranjive skupine.  Uz rad će se i obrazovati i steći mogućnost konkuriranja na tržištu rada. Ovim projektom će se postići poboljšanje kvalitete življenja osoba starije životne dobi i njihov što duži ostanak u svojim domovima, a ujedno će 25 žena steći  dodatne kvalifikacije i steći mogućnost lakšeg zapošljavanja na tržištu rada.

Dobivenim sredstvima će se financirati skrb za 200 krajnjih korisnika. 25 novozaposlenih žena pripadnica ranjive skupine će svakodnevnim aktivnostima pružati pomoć osobama starije životne dobi, samačkim obiteljima i osobama sa posebnim potrebama.

Svakom krajnjem  korisniku mjesečno će se za  pružanje usluga nabaviti higijenske potrepštine, te potrepštine za održavanje kućanstva u iznosu do 200,00 kn mjesečno.

U Projektu kao obavezni partneri Općini Jasenovac  su Centar za socijalnu skrb Novska i Hrvatski zavod za zapošljavanje Ispostava Kutina koji će sudjelovati u identifikaciji žena i krajnjih korisnika.

Od ukupno 25 zaposlenih žena njih 10 će proći edukaciju za gerontodomaćice, 10 žena edukaciju za samozapošljavanje, 5 prekvalifikaciju za kuharicu a njih 10 tečaj stranog jezika kako bi nakon završetka projekta imale dodatno zvanje što ih čini konkurentnijim na tržištu rada. Najčešće usluge koje će biti pružene su dostava namirnica, lijekova, čišćenja domaćinstva i okućnica, pomoć pri posredovanju s institucijama, pomoć pri kuhanju, pranju, plaćanju računa te usluge košnje okućnice i pripreme ogrjevnog drveta, te ostale potrebne usluge.

Broj zaposlenih žena:25

Broj krajnjih korisnika: 200

Vrijeme trajanja projekta je 30 mjeseci , od 01. prosinca 2017. godine do 31. svibnja 2020. godine, od čega 24 mjeseca za zapošljavanje žena i pružanje usluga krajnjim korisnicima.

Ukupna vrijednost projekta je 4.327.542,87 kuna.

Projekt je u potpunosti financiran iz sredstava Europske unije, Europskog socijalnog fonda.

Više informacija na: http://www.esf.hr/

Više o EU fondovima možete saznati na: www.strukturnifondovi.hr 

 

Kontakt osobe za više informacija:

Goran Dragić: 098 635 308

Željka Mačković: 098 505 302

 

novosti

Uncategorized

Međunarodni dan starijih osoba

Utorak, 1.10.2019.

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, u ponedjeljak 1. listopada 2019. godine Općina Jasenovac, Centar za pomoć i njegu Jasenovac, program ZAŽELI, projekt „Radim, pomažem, učim!“ , Udruga mladih „Komarac“ i Udruga umirovljenika Jasenovac obilježili su dan posvećen sugrađanima […]

Uncategorized

Radni sastanak projekta “Radim, pomažem, učim!”

Èetvrtak, 29.8.2019.

Dana 29. kolovoza 2019. godine u vijećnici Općine Jasenovac sa početkom u 12:00 sati održan je još jedan redovni sastanak zaposlenica   programa ZAŽELI- projekta „Radim, pomažem, učim!“  kojemu su nazočili načelnica Marija Mačković, voditelj i administrativna radnica. Tema […]

Uncategorized

Održan 7. sastanak projektnog tima

Ponedjeljak, 26.8.2019.

Projektni tim projekta „Radim, pomažem, učim!“ sastao se 26. kolovoza 2019. godine u prostorijama vijećnice Općine Jasenovac. Kao i na svakom redovnom kvartalnom sastanku projektnog  tima u sklopu projekta „Radim, pomažem, učim!“ voditelj projekta Goran Dragić i administrativna […]

Uncategorized

Zaželi – projekt „Radim, pomažem, učim“

Utorak, 29.1.2019.

  U sklopu programa  Zaželi – projekta „Radim, pomažem, učim!“  provedena je redovit mjesečna podjela paketa higijenskih  potrepština za 200 krajnjih korisnika na području općine Jasenovac. Po predviđenom financijskom proračunu projekta, korisnicima   tijekom provedbe projekta redovito svaki mjesec […]

Uncategorized

Edukacija žena kroz projekt „Radim, pomažem, učim!“

Ponedjeljak, 21.1.2019.

U sklopu projekta „Radim, pomažem, učim!“ predviđena je edukaciju žena pripadnica ciljanih skupina i to ; 10 žena će se educirati za gerontodomaćicu, 5 žena će proći prekvalifikaciju za kuharicu,10 žena tečaj engleskog jezika i 10 žena edukaciju […]

Uncategorized

3. radni sastanak

Èetvrtak, 20.12.2018.

20. prosinca 2018. godine, u prostorijama Općine Jasenovac, s početkom u 7:30 sati održan je radni sastanak na kojem su nazočili načelnica Općine Jasenovac  Marija Mačković, voditelj projekta Goran Dragić, administrativna djelatnica Željka Mačković i 25 žena,  radnica […]

Uncategorized

Briga o starijim osobama – dodatna edukacija za zaposlene žene na projektu “ZAŽELI”

Nedjelja, 21.10.2018.

Uz potporu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava na provođenju programa “Zaželi” za skrb u kućama korisnika i brigu o starijima i nemoćnima zaposleno je 25 žena. Program traje do lipnja 2020. godine, a za žene uključene u projekt održati će se i […]

Uncategorized

Održan 3. kvartalni sastanak projektnog tima u sklopu programa Zaželi projekta „Radim, pomažem učim!“

Petak, 10.8.2018.

08. kolovoza 2018. godine u vijećnici Općine Jasenovac, s početkom u 11:00 sati održan je 3. kvartalni sastanak projektnog tima na kojemu su nazočili; načelnica općine Jasenovac Marija Mačković, partneri na projektu : predstojnica Područnog ureda Kutina Hrvatskog […]

Uncategorized

OKRUGLI STOL – predstavljanje projekta „Radim, pomažem, učim!“

Nedjelja, 20.5.2018.

Dana 17.05.2018. godine u Pučkom dom Općine Jasenovac sa početkom u 10:00 sati održan je Okrugli stol u sklopu programa „Zaželi-program zapošljavanja žena“ projekta “Radim, pomažem, učim!“ kako bi se upoznalo lokalno stanovništvo s ciljevima i aktivnostima projekta. […]

Vidi još vijesti